ไพรกว้างป่าลึก

งูจงอาง

ดูอย่างไรว่ามันเอาจริง

เพชรพระอุมา, พนมเทียน
(ไพรมหากาฬเล่ม 1 หน้า 163)

ถ้าไม่ชูคอก็ไม่เป็นไร
เพชรพระอุมา, พนมเทียน
(ไพรมหากาฬเล่ม 2 หน้า 532)

และอย่าลืม มันมักมีคู่ด้วย

เพชรพระอุมา, พนมเทียน
(ไพรมหากาฬเล่ม 1 หน้า 164)


เส้นทาง : สารบัญ เดินป่า ล่าสัตว์ไพรกว้างป่าลึก งูจงอาง